Jobb  050714 
Träning  050530
Flyttning av 60 kor
Träning  0408

Vid avslutat arbete (träning) är det bra med lite eftersnack